සියලුම කාණ්ඩ
Contact Us

නිවස /  අප අමතන්න

අප අමතන්න

ප් රධාන කාර්යාලය

එකතු කරන්න: අංක 1-1, පර්ල් ගඟ මාවත, Bijiang Ind. ප්රදේශය, Beijiao නගරය, Shunde දිස්ත්රික්, Foshan, ෙගොංෙඩොං, චීනය (චීන මහා භූමි ප්රදේශයේ)

tiktok
ෆේස් බුක්
linkedin
යූ ටියුබ්
ශාඛාව:
Korma Lau
විදේශීය කාර්යාල:

සිතියම

මාර්ගගත පණිවුඩය

*නම:
ව්යාපාරික දුරකථන:
*ඊ-තැපැල්:
*සමාගමේ නම:
*රට:
*වැඩි විස්තර:

අදාළ සෙවීම